Hicâz Niyaz, Düyek

Senin Derdinle Ey Cânân Cihân Oldu Bana Zindân

Bestekârı: İsmail Hakkı Bey

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler