Segâh İlâhi

Sakın Terki Edepten Kûyi Mahbûbi Hüda'dır Bu

Bestekârı: Amir Ateş

Güftekârı: Urfalı Nabi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Sakın terk-i edepten, kûy-i mahbûb-ı Hüdâdır bu
Nazargah-ı ilahîdir, Makam-ı Mustafa'dır bu
Mürâât-ı edep şartıyla gir Nabî bu dergaha,
Metâf-ı kudsiyadır, bûsegâh-ı enbiyadır bu