Nihavend İlâhi

Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim Mi

Bestekârı: Hüseyin Sebilci

Güftekârı: Pir Sultan Abdal

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
Bu bir rızâ lokmasıdır yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır nâçâr gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi

Bu marifet bir dilekdir bilene büyük devletdir
Yensiz yakasız gömlekdir giyemezsin demedim mi

Varalım meydân yerine irelim Ali sırrına
Cân ü bâşı Hakk yoluna koyamazsın demedim mi

Pîr Sultan Ali şâhımız arşa çıkar efgânımız
Onik'imam katârımız uyamazsın demedim mi

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/07/guzel-ask-cevrimizi-cekemezsin-demedim.html