Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim Mi

Güftekârı: Pir Sultan Abdal

Bu sayfada Pir Sultan Abdal tarafından kaleme alınan Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim Mi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
Bu bir rızâ lokmasıdır yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır nâçâr gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi

Bu marifet bir dilekdir bilene büyük devletdir
Yensiz yakasız gömlekdir giyemezsin demedim mi

Varalım meydân yerine irelim Ali sırrına
Cân ü bâşı Hakk yoluna koyamazsın demedim mi

Pîr Sultan Ali şâhımız arşa çıkar efgânımız
Onik'imam katârımız uyamazsın demedim mi

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/07/guzel-ask-cevrimizi-cekemezsin-demedim.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nihavend Hüseyin Sebilci 5