10 Cemâzil-âhir 1444

2 Ocak 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Nihavend
Keman Taksimi, Kemani Seyithan Güzel
Nihavend - - -
2.
Nihavend - Evsat
Bahr-i Aşkda Bî-karârım Yâ Resûlallah Meded
Nihavend Evsat Hatûniye Dergâhı Şeyhi Rızâ Efendi Hakkı Efendi
3.
Nihavend - Devr-i Hindî
Sanma Ey Zâhit Bizi Kim Öyle Hor Ü Ahkarız
Nihavend Devr-i Hindî Neyzen Hakan Alvan Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.
4.
Nihavend - Düyek
Ey Gönül Bakma Cihâne
Nihavend Düyek Hacı Hafız Zeki Altun Kelâmi Mustafa Efendi
5.
Nihavend - Sofyan
Allah Vâhid Ehad Samed
Nihavend Sofyan Hayâli Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
6.
Nihavend - Düyek
Yâ Rabbi Aşkın Ver Bana
Nihavend Düyek ? Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
7.
Nihavend - Sofyan
Ah Ey Sipihr-i Gaddar
Nihavend Sofyan ? Şeyh Zekâi Efendi
8.
Nihavend - Sofyan
Aşık Zikret Mevlâyı
Nihavend Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
9.
Nihavend - Sofyan
Bu Gece Yâri Gördüm Şükür Elhamdülillah
Nihavend Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
10.
Nihavend - Sofyan
Nice Feryâd Edip Zârı Kılam Ben
Nihavend Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Nihavend - Sofyan-Hızlı
Ey Hevasına Tapan Tövbeye Gel Tövbeye
Nihavend Sofyan-Hızlı Neyzen Hakan Alvan Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
12.
Nihavend - Düyek
Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır
Nihavend Düyek Yeniköylü Hadi Bey Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
13.
Nihavend - Düyek
Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim Mi
Nihavend Düyek Hüseyin Sebilci Pir Sultan Abdal
14.
Şehnaz Buselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Şehnaz Buselik Sofyan Hacı Nâzif Bey Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı