Hicâz İlâhi, Düyek

Kerbela Vakıasın Yad İle Kan Ağlayalım

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler