Hicâz İlâhi, Düyek

Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe

Bestekârı: Şeyh Muhtar Efendi

Nutuk sahibi: Şeyh Muhtar Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Rûy-i siyâhım ile dergâhe
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim
Cürm ü günâhım ile dergâhe
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

El meded meded, meded Sadeddin
Ene dahilek Sultan Sadeddin

Nefs eline düşmüş esirem ben
Derbeder gezmekden Hakirem ben
Lûtfeyle Sultanım Fakirem ben
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

El meded meded, meded Sadeddin
Ene dahilek Sultan Sadeddin

Durmuş kapunda bunca mürîidân
Serbende âciz baş açık üryân
Birlikte bu muhtar-ı perişân
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

El meded meded, meded Sadeddin
Ene dahilek Sultan Sadeddin

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/07/huzur-i-seyhe-niyaza-geldim.html

Güncellemeler - Talepler