Pençgâh Şu'ûl, Düyek

Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Nutuk sahibi: Seyyid Sabri Şemi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Külleme hebbet riyâhün min mune
Yetebeddel hüznü kalbi bi'l henâ
Ve yezidu'ş-şavku bil hâdi'l-beşir
Hayri halkillahi Ta

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı