Pençgâh Şu'ûl

Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: Seyyid Sabri Şemi

Bu sayfada Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune güftesinin, Pençgâh makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Külleme hebbet riyâhün min mune
Yetebeddel hüznü kalbi bi'l henâ
Ve yezidu'ş-şavku bil hâdi'l-beşir
Hayri halkillahi Ta