Pençgâh Şu'ûl

Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: Seyyid Sabri Şemi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Külleme hebbet riyâhün min mune
Yetebeddel hüznü kalbi bi'l henâ
Ve yezidu'ş-şavku bil hâdi'l-beşir
Hayri halkillahi Ta