Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune

Güftekârı: Seyyid Sabri Şemi

Bu sayfada Seyyid Sabri Şemi tarafından kaleme alınan Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Külleme hebbet riyâhün min mune
Yetebeddel hüznü kalbi bi'l henâ
Ve yezidu'ş-şavku bil hâdi'l-beşir
Hayri halkillahi Ta

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Pençgâh Hacı Hafız Zeki Altun 2