Acemaşîran Şu'ûl, Düyek

Billahi Salli

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Billahi salli ya hâzır alen Nebiy Mekki'l tahir
Ve a'li ve's sahbil ahyar eş şeyhi Abdulkadir 

Billahi salli ya Hâdi ila menazil bağdadi
Fiha Resulü evladi eş şeyhi Abdulkadir 
 

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı