Hüzzam İlâhi

Merhaba Ey Fahr-i Alem

Bestekârı: Hacı Faik Bey

Güftekârı: Adile Sultan

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Merhabâ ey Fahr-i Alem merhabâ
Merhabâ ey Şâh-ı A'zam merhabâ
Zât-ı pâkin eylemiş Rabb-ül ulâ
Bâ'is-i icâd-ı eşya mutlakâ

Es salatü vesselam ey Mahrem-i Zat-ı Hûda
Es salatü vesselam ey Ehl-i Beyt-i Mücteba

Hak-i kabrin çeşm-i câna tûtiya
Mesken olsun kul kabul ravzan bana
Adile mücrimse de affet şeha
Ey Ebu'l Kasım Muhammed Mustafa

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/12/merhaba-ey-fahr-i-alem-merhaba.html