Merhaba Ey Fahr-i Alem

Güftekârı: Adile Sultan

Bu sayfada Adile Sultan tarafından kaleme alınan Merhaba Ey Fahr-i Alem nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Merhabâ ey Fahr-i Alem merhabâ
Merhabâ ey Şâh-ı A'zam merhabâ
Zât-ı pâkin eylemiş Rabb-ül ulâ
Bâ'is-i icâd-ı eşya mutlakâ

Es salatü vesselam ey Mahrem-i Zat-ı Hûda
Es salatü vesselam ey Ehl-i Beyt-i Mücteba

Hak-i kabrin çeşm-i câna tûtiya
Mesken olsun kul kabul ravzan bana
Adile mücrimse de affet şeha
Ey Ebu'l Kasım Muhammed Mustafa

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/12/merhaba-ey-fahr-i-alem-merhaba.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Hacı Faik Bey 12