Hicâz Niyaz, Düyek

Her Şey Fânî Ki Ancak Bâkî Sensin

Bestekârı: Vefik Ataç

Nutuk sahibi: Ahmet Ilgaz

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler