Hicâz İlâhi

Gülü Ateşle Seyreden

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Mustafa Resmî Ahî Hz.

Bu sayfada Gülü Ateşle Seyreden güftesinin, Hicâz makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gülü ateşle seyreden kıyas eyle ki lubettir
Sakın tan etmesin münkir ki esrarı tariktir

Vücudu yakmayıp gül tesmiye ettikleri Âhî
Halilullah sırrıdır gül-i gülzarı hikmettir

----

Lubet: Gölge oyunu
Tesmiye: Adlandırma