Gülü Ateşle Seyreden

Güftekârı: Mustafa Resmî Ahî Hz.

Bu sayfada Mustafa Resmî Ahî Hz. tarafından kaleme alınan Gülü Ateşle Seyreden nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gülü ateşle seyreden kıyas eyle ki lubettir
Sakın tan etmesin münkir ki esrarı tariktir

Vücudu yakmayıp gül tesmiye ettikleri Âhî
Halilullah sırrıdır gül-i gülzarı hikmettir

----

Lubet: Gölge oyunu
Tesmiye: Adlandırma

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Neyzen M. Hakan Alvan 1