Hicâz Niyaz, Sofyan

Ey Rahmet-i Bol Pâdişâh

Bestekârı: Neyzen Tevfik

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler