Hicâz İlâhi

Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı

Bestekârı: ?

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı güftesinin, Hicâz makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aşk bezirgânı
Sermaye cânı
Bahâdır gördüm
Câna kıyanı

Zehi bahâdır
Can terkin urur
Kılıç mı keser
Himmet giyeni

Kamusun bir gör
Kemterin er gör
Ölü görme gil
Palas giyeni

Atlası koydu
Palası geydi
İbrahim Ethem
Sırdan duyalı

Tez çıkarırlar
Fevkal ulâya
Şol İsâ gibi
Dünya koyanı

Tez çıkarırlar
Fevkal ulâya
Şol İsâ gibi
Dünya koyanı

Tez indirirler
Tahtes serâya
Bin Kârun gibi
Dünya seveni

Mansuru kim gör
Enel Hak dedi
Berdar ettiler
İşidin anı

Oda yandırdın
Külün savurdun
Öyle mi gerek
Seni seveni

Zinhar ey Yunus
Gördüm deme sen
Oda yakarlar
Gördüm diyeni