Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aşk bezirgânı
Sermaye cânı
Bahâdır gördüm
Câna kıyanı

Zehi bahâdır
Can terkin urur
Kılıç mı keser
Himmet giyeni

Kamusun bir gör
Kemterin er gör
Ölü görme gil
Palas giyeni

Atlası koydu
Palası geydi
İbrahim Ethem
Sırdan duyalı

Tez çıkarırlar
Fevkal ulâya
Şol İsâ gibi
Dünya koyanı

Tez çıkarırlar
Fevkal ulâya
Şol İsâ gibi
Dünya koyanı

Tez indirirler
Tahtes serâya
Bin Kârun gibi
Dünya seveni

Mansuru kim gör
Enel Hak dedi
Berdar ettiler
İşidin anı

Oda yandırdın
Külün savurdun
Öyle mi gerek
Seni seveni

Zinhar ey Yunus
Gördüm deme sen
Oda yakarlar
Gördüm diyeni

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz ? 8