20 Safer 1435

23 Aralık 2013 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Neveser
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Neveser - - -
2.
Neveser - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Neveser Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
3.
Nihavend - Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Nihavend Sofyan Doğan Ergin Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Nihavend - Düyek
Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır
Nihavend Düyek Yeniköylü Hadi Bey Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
5.
Nihavend - Sofyan
Allah Allah Rabbünâ Ya Men Ayni Sadîrî
Nihavend Sofyan ? ?
6.
Hicâzzirgüle
Tanbûr Taksimi, Tanbûri Oğuz Efendi
Hicâzzirgüle - - -
7.
Hicâzzirgüle - Sofyan
Hak Şerleri Hayreyler
Hicâzzirgüle Sofyan ? İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
8.
Hicâz - Sofyan
Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın
Hicâz Sofyan Bekir Sıdkı Sezgin Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Hicâz - Sofyan
Ey Rahmeti Bol Padişah
Hicâz Sofyan Neyzen Tevfik Ahmed Kuddûsi
10.
Hicâz - Sofyan
Dağlar İle Taşlar İle
Hicâz Sofyan Kutbi Dede (Şeyh Muhammed Kutbeddin Efendi es-Sünbülî) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Hicâz - Düyek
Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir
Hicâz Düyek Ali Şirüganî Dede Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
12.
Hicâz - Sofyan
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Hicâz - Sofyan
Buyruğun Tut Rahman'ın
Hicâz Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
14.
Hicâz - Sofyan
Es Selam Ey Ahmet-i Muhtar Olan Son Nebi
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Ahmet Efe
15.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Hicâz - Sofyan
Ben Bu Yolu Bilmez İdim
Hicâz Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre Hazretleri (k.s)
17.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler