Hicâz İlâhi

Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın

Güftekârı: Yunus Emre

Bestekârı: Bekir Sıtkı Sezgin

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 3 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçdü kervân kaldık dağlar başında
Çağrışır tellâllar inanmaz mısın
Göçdü kervân kaldık dağlar başında

Emîr-i hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dîndir îmândır
Delîlsiz gidilmez yollar yamândır
Göçdü kervân kaldık dağlar başında

Bülbül olup dost bağında ötegör
İyi amellerle yükün tutagör
Efendimin kervânına yetegör
Göçdü kervân kaldık dağlar başında

Yûnus sen bu dünyâya niye geldin
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin
Evliyâya uğramaz ise yolun
Göçdü kervân kaldık dağlar başında

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/gocdu-kervan-kaldik-daglar-basinda.html