Hicâz Niyaz, Sofyan

Aşk Yolunda Rehberimdir Pirim Nureddin Cerrahi

Bestekârı: Necip Gülses

Nutuk sahibi: Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aşk yolunda rehberimdir Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî
Mürşidimdir serverimdir Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Aşk bâdesinin kadehi bundan nûş eyledim ânı
Mest eyledi dil u cânı Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Evliyânın oldur hâssı aşk deryâsının gavvâsı
Giderdi kalbimden pâsı Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Onlardan dîn buldu ziyâ mürde kalbi kıldı ihyâ
Sâlik-i râh-ı evliyâ Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Sertarîkzâde kemterdir Şeyh Düssûkî onâ erdir
Hâtemu’l-evliyâ pîrdir Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler