Aşk Yolunda Rehberimdir Pirim Nureddin Cerrahi

Nutuk sahibi: Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s

Aşk yolunda rehberimdir Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî
Mürşidimdir serverimdir Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Aşk bâdesinin kadehi bundan nûş eyledim ânı
Mest eyledi dil u cânı Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Evliyânın oldur hâssı aşk deryâsının gavvâsı
Giderdi kalbimden pâsı Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Onlardan dîn buldu ziyâ mürde kalbi kıldı ihyâ
Sâlik-i râh-ı evliyâ Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Sertarîkzâde kemterdir Şeyh Düssûkî onâ erdir
Hâtemu’l-evliyâ pîrdir Pîrim Nûreddîn-i Cerrâhî

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Bestekârı: ?
Kayıtlar
Bestekârı: Cavit Deringöl
Kayıtlar
Bestekârı: Necip Gülses
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler