Hicâz Niyaz, Evsat

Evliyâdan Yücedir Şâh-ı Şehîdân Pâyesi

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: ?

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler