Hicâz İlâhi, Sofyan

Gir Semâa Zikr İle Gel Yana Yana Hû Deyû

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

ir semâ’a zikr ile gel yana yana hû deyü
İr safâ-yı aşk-ı Hakk’a yana yana hû deyü

Hep erenler hû ile kaldırdılar cân perdesin
Açtılar gözlerin anda yana yana hû deyü

Gördüler hû kaplamış hep on sekiz bin âlemi
Feyz alurlar cümle hûdan yana yana hû deyü

Zat-ı Hakk-ı buldular buluştular bu Hu ile
Dost göründü her taraftan yana yana Hu deyu

Ey Niyâzî gönlüne âşıkların hikmet dolar
(Küntü kenz) in haznesinden yana yana hû deyü

Güncellemeler - Talepler