Hicâz Tevşih, Sofyan

Nûrun Sebeb-i Hilkat-i Ekvândır Efendim

Bestekârı: Dursun Çakmak

Nutuk sahibi: M.N. Gencosman

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler