Hicâz Niyaz, Sofyan

Cem Olmuş Dervişleri

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cem' olmuş dervîşleri
Pîrim Abdülkâdir'in
Yolunda sâdıkları
Pîrim Abdülkâdir'in
 
Elim verdim eline
Kurbân olam diline
Cânlar fedâ yoluna
Pîrim Abdülkâdir'in
 
Arısının balıyam
Bahçesinin gülüyem
Bâğının bülbülüyem
Pîrim Abdülkâdir'in
 
İnkâr eden ol eri
Mürşid eder şeytânı
Aslı dürür Geylânî
Pîrim Abdülkâdir'in
 
Sana direm ey kişi
Kalbden çıkar teşvîşi
Oda yanmaz dervîşi
Pîrim Abdülkadir'in
 
Evliyâlar rehberi
Hakk'ın sırra mazharı
Başında kudret gülü
Pîrim Abdülkâdir'in
 
Hakk katında uludur
İki cihân doludur
Eşrefoğlu kuludur
Pîrim Abdülkâdir'in

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler