Cem Olmuş Dervişleri

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Cem' olmuş dervîşleri
Pîrim Abdülkâdir'in
Yolunda sâdıkları
Pîrim Abdülkâdir'in
 
Elim verdim eline
Kurbân olam diline
Cânlar fedâ yoluna
Pîrim Abdülkâdir'in
 
Arısının balıyam
Bahçesinin gülüyem
Bâğının bülbülüyem
Pîrim Abdülkâdir'in
 
İnkâr eden ol eri
Mürşid eder şeytânı
Aslı dürür Geylânî
Pîrim Abdülkâdir'in
 
Sana direm ey kişi
Kalbden çıkar teşvîşi
Oda yanmaz dervîşi
Pîrim Abdülkadir'in
 
Evliyâlar rehberi
Hakk'ın sırra mazharı
Başında kudret gülü
Pîrim Abdülkâdir'in
 
Hakk katında uludur
İki cihân doludur
Eşrefoğlu kuludur
Pîrim Abdülkâdir'in
Bestekârı: Hayâli
Kayıtlar
Kayıtlar
Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıtlar
Bestekârı: Talat Bey
Kayıtlar
Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler