Hicâz Nefes, Nim Sofyan

Dün Gece Seyranım Hakk'ın Huzuru

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Şeyh Hafız Salih Baba Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Dün Gece Seyranım Hakk’ın huzuru
Hünkâr Hacıbektaş Pirim erenler
Çerağı Muhammed Nur-u Murteza
Ayan oldu sırrım kandım erenler


Şeriat nikabı anda açıldı
Tarikatta sabit oldum erenler
Hakikat bahrine gark olup geldim
Marifet beytine girdim erenler


Rehberim boynuma tavketti re’sen
Giderip zulmeti şahım erenler
Eşiğine koydum canu serimi
Mürşit cemalini gördüm erenler


Kalbim Ruşen oldu layemut buldu
Müştakım didara varsam erenler
Sekahum şerbetin nuş ettim kevser
Kapunda mihmandır Hafız erenler

Güncellemeler - Talepler