Hicâz Niyaz, Evsat

Pâdişâh-ı İşvesin İklîm-i Hüsn u Ân Senin

Bestekârı: İsmail Hakkı Bey

Nutuk sahibi: Raif Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler