Hicâz İlâhi, Sofyan-Ağırca

Allah Yek - Tevâbi-i Felekte Savt-ı Hikmet Yektir

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Hızır Hadî Dede

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Tevâbî-i felekte savt-ı hikmet yektir Allah yek
Geceler bağırırdı iki nevbet yektir Allah yek

Geceler tâ subh olunca kal'a-i vaslında ey Handî
Çağırır âşıkan saat-be saat yektir Allah yek

-----

Tevâbî: Bir merkeze bağlı olan yerler
Yek: Bir
Nevbet: Sıra ile görülen iş
Savt-ı hikmet: Gerçek gayenin sesi
Kol'a i vasl: Kavuşulmuş, güvenli yer

Güncellemeler - Talepler