Allah Yek - Tevâbi-i Felekte Savt-ı Hikmet Yektir

Güftekârı: Hızır Hadî Dede

Bu sayfada Hızır Hadî Dede tarafından kaleme alınan Allah Yek - Tevâbi-i Felekte Savt-ı Hikmet Yektir nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Tevâbî-i felekte savt-ı hikmet yektir Allah yek
Geceler bağırırdı iki nevbet yektir Allah yek

Geceler tâ subh olunca kal'a-i vaslında ey Handî
Çağırır âşıkan saat-be saat yektir Allah yek

-----

Tevâbî: Bir merkeze bağlı olan yerler
Yek: Bir
Nevbet: Sıra ile görülen iş
Savt-ı hikmet: Gerçek gayenin sesi
Kol'a i vasl: Kavuşulmuş, güvenli yer

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Neyzen M. Hakan Alvan 1