Hicâz Tevşih, Evsat

Ey Hüda'nın Sevgili Mahbubu

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey Hüdâ’nın sevgili mahbûbu ey fahr-i cihân
Hep seninçün halk-u icâd oldu bu kevn-ü mekân

Cürm ü isyân ile oldu hâlimiz gâyet yaman
Ümmetine kıl şefâat yâ Muhammed el-aman

 

Eyle ey Ulvi o sultana salat ile selam
Sünnetin terk etme kıl can ile say'ü ihtimam

Diler isen tâ kabul ola dedikte bu kelam 
Ümettine kıl şefaat ya Muhammed el aman

Güncellemeler - Talepler