Hicâz İlâhi, Sofyan

Aşkın Kuluyuz Mevlevî

Bestekârı: Ahmed Şevkî El-cerrahi

Nutuk sahibi: Dr. Abdullah Uysal

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aşk'ın kuluyuz, Mevlevi'yiz biz
Sevgi yoluyuz, Mevlevî'yiz biz
 
Başımda sikke, kâinât tekke
Çâr, cihet Mekke, Mevlevî'yiz biz

Gelince vecde, eyleriz secde
Kurân'a bende, Mevlevi'yîz biz

Beş vakit ezan çağırır her an
İsmine hayran, Mevlevî'yiz biz

Âhir ümmetiz, ehl-i sünnetiz
Mest-i vahdetiz, Mevlevî'yiz biz

Hilkât sebebi, Muhammed Nebî
Hakkın habîbi, Mevlevî'yiz biz

Hazret-i Sıddık, Resûl'e sâdık
Yoluna âşık Mevlevî'yiz biz

Hazret-i Ömer, Fâruk-ul beşer
Adl ile söyler, Mevlevî'yiz biz

Hazret-i Osman, Şehid-i Kurân
Ne bilsin nâdân, Mevlevî'yiz biz

Hazret-i Ali, hidâyet Veli
İkrâr vereli Mevlevî'yiz biz

Yâ Hazret-i Pîr, ol bize dest-gîr
Ezelden takdîr, Mevlevî'yiz biz

Abd-i rû siyah, acısın Allah
Her seherde, ah, Mevlevî'yiz biz

Güncellemeler - Talepler