Hicâz Niyaz, Yürüksemai

Akl ile Bî-gâne Olmuş Şöyle Bir Dîvâneyiz

Bestekârı: Şeyh Hüseyin Şemsi Güneren

Nutuk sahibi: Sûzî Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler