Hicâz Niyaz, Sofyan

Dertlerimiz Dermânı

Bestekârı: Süleyman Şahintürk

Nutuk sahibi: Hasan Fehmî Hazretleri (Talibî)

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler