Hicâz Niyaz, Sofyan

Sağda Solda Arama Cân İçinde Cân O'dur

Bestekârı: Kenan Aşki

Nutuk sahibi: Kenan Aşki

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler