16 Muharrem 1438

17 Ekim 2016 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz Hümayun
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Hicâz Hümayun - - -
2.
Hicâz Hümayun - Evsat
Ya Resûlallah Bize Gör N'itdi Asi Ümmetin
Hicâz Hümayun Evsat Şikârizade Ahmed Efendi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
3.
Hicâz - Devr-i Hindî
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hicâz Devr-i Hindî Eyyûbi Ali Rıza Bey Kâhyazâde Arif Efendi
4.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
5.
Hicâz - Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Hicâz Düyek Neyzen Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
6.
Hicâz - Düyek
Muharrem Geldi Can Ağlar Cinan Ağlar
Hicâz Düyek Derviş Kanuni Cüneyd Kosal ?
7.
Hicâz - Sofyan
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı
Hicâz Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Hicâz - Sofyan
Mirâc'a Çıkınca Ahmed-i Muhtâr
Hicâz Sofyan Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
9.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
10.
Hicâz - Sofyan
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e
Hicâz Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
11.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
13.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler