Hicâz Niyaz, Devr-i Hindî

Sen Habîb-i Kibriyâsın

Bestekârı: Fehmi Tokay

Nutuk sahibi: ?

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler