Hicâz İlâhi, Sofyan

Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Mest-ü hayranım
Zâr ü giryanım
Her dem lisanım
Hu demek ister

Gece ol kaim
Gündüzün saim
Ehl-i hak daim
Hu demek ister

Terket sivayı
Olma mürai
Seven hüda'yi
Hu demek ister

Hû, ism-i a'zam
Hu' hu'de hocam
Kuddüsi her dem
Hu demek ister

Güncellemeler - Talepler