Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Mest-ü hayranım
Zâr ü giryanım
Her dem lisanım
Hu demek ister

Gece ol kaim
Gündüzün saim
Ehl-i hak daim
Hu demek ister

Terket sivayı
Olma mürai
Seven hüda'yi
Hu demek ister

Hû, ism-i a'zam
Hu' hu'de hocam
Kuddüsi her dem
Hu demek ister

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: Aslan Hepgür
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı