Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım

Güftekârı: Ahmed Kuddûsi

Bu sayfada Ahmed Kuddûsi tarafından kaleme alınan Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Mest-ü hayranım
Zâr ü giryanım
Her dem lisanım
Hu demek ister

Gece ol kaim
Gündüzün saim
Ehl-i hak daim
Hu demek ister

Terket sivayı
Olma mürai
Seven hüda'yi
Hu demek ister

Hû, ism-i a'zam
Hu' hu'de hocam
Kuddüsi her dem
Hu demek ister

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz ? 5
Acemaşîran Aslan Hepgür 1