Hicâz İlâhi

Seyrettim Muhammed'i Doğmuş Nurlar İçinde

Bestekârı: ?

Güftekârı: Yunus

Bu sayfada Seyrettim Muhammed'i Doğmuş Nurlar İçinde güftesinin, Hicâz makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Seyrettim Muhammedi doğmuş nurlar içinde
Yer-ü gök ruşen oldu söyler kundak içinde

Doğuran ana hayran melekler eder bayram
Hakkın didarın seyran eyler kundak içinde

Bağlamışlar elini kimse bilmez halini
Zikre vermiş dilini söyler kundak içinde

Gökten iner melekler üstüne nurlar saçarlar
Ümmet için dilekler eyler kundak içinde

Sürmelemiş gözünü Hakk'a vermiş özünü
Muhammed'in yüzünü göster mahşer yerinde

Adın koymuşlar Ahmed ezeldendir Muhammed
Ümmeti için minnet eyler kundak içinde

 

Yakın olur uzaklar kabul olur dilekler
Ümmeti için minnet eyler kundak içinde

Adın koymuşlar Ahmed ezelinden Muhammed
Ümmeti için minnet eyler kundak içinde

Hakk'a vermiş özünü sürmelemişler gözünü
Gördüm anın yüzünü parlar kundak içinde