Seyrettim Muhammed'i Doğmuş Nurlar İçinde

Güftekârı: Yunus

Bu sayfada Yunus tarafından kaleme alınan Seyrettim Muhammed'i Doğmuş Nurlar İçinde nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Seyrettim Muhammedi doğmuş nurlar içinde
Yer-ü gök ruşen oldu söyler kundak içinde

Doğuran ana hayran melekler eder bayram
Hakkın didarın seyran eyler kundak içinde

Bağlamışlar elini kimse bilmez halini
Zikre vermiş dilini söyler kundak içinde

Gökten iner melekler üstüne nurlar saçarlar
Ümmet için dilekler eyler kundak içinde

Sürmelemiş gözünü Hakk'a vermiş özünü
Muhammed'in yüzünü göster mahşer yerinde

Adın koymuşlar Ahmed ezeldendir Muhammed
Ümmeti için minnet eyler kundak içinde

 

Yakın olur uzaklar kabul olur dilekler
Ümmeti için minnet eyler kundak içinde

Adın koymuşlar Ahmed ezelinden Muhammed
Ümmeti için minnet eyler kundak içinde

Hakk'a vermiş özünü sürmelemişler gözünü
Gördüm anın yüzünü parlar kundak içinde

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz ? 1