Hicâz İlâhi, Sofyan

Her Kelamın Alası La İlahe İlallah

Bestekârı: Doğan Ergin

Nutuk sahibi: Cahidi Sultan

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Her kelamın alası la ilahe illallah
Cümle varın Mevlası la ilahe illallah
Cümle derdin dermanı la ilahe illallah
Müminlerin imanı la ilahe illallah

Taliplerin şükrüdür kalplerin fikridir
Dillerinin zikridir la ilahe illallah
Cümle esmaya Hadî la ilahe illallah
Pak eyleyen ibâdı la ilahe illallah

Gel terkeyle gayriyi bil özünü Tanrı'yı
Dağ eyleyen çürüğü la ilahe illallah
İbad eden bu idi tez geçiren sıratı
Cahidî'nin muradı la ilahe illallah

Güncellemeler - Talepler