Her Kelamın Alası La İlahe İlallah

Güftekârı: Cahidi Sultan

Bu sayfada Cahidi Sultan tarafından kaleme alınan Her Kelamın Alası La İlahe İlallah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Her kelamın alası la ilahe illallah
Cümle varın Mevlası la ilahe illallah
Cümle derdin dermanı la ilahe illallah
Müminlerin imanı la ilahe illallah

Taliplerin şükrüdür kalplerin fikridir
Dillerinin zikridir la ilahe illallah
Cümle esmaya Hadî la ilahe illallah
Pak eyleyen ibâdı la ilahe illallah

Gel terkeyle gayriyi bil özünü Tanrı'yı
Dağ eyleyen çürüğü la ilahe illallah
İbad eden bu idi tez geçiren sıratı
Cahidî'nin muradı la ilahe illallah

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Doğan Ergin 1