Hicâz Niyaz, Sofyan

Hadden Aşdı İştiyâkın

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hadden aştı iştiyakım
Ya Resul göster cemalin
Yaktı beni iftirakın
Ya Resul göster cemalin

Çün beni saldın bu derde
Nazar et halime zerre
Nice bir hicab–ı perde
Ya Resul göster Cemalin

Beni bu derd-ü bu hicran
Ahir öldürür ne derman
Sana kurban eyleyim can
Ya Resul göster cemalin

Feleğe çıktı figanım
Yaş ile bir oldu kanım
İştiyaktan yandı canım
Ya Resul göster cemalin

Çün hayalin irdi cane
Nice bakayım cihane
Yeter, eyledin bahane
Ya Resul göster cemalin

Tut elini Şeyh-i canın
Dest-giri olsun anın
İhsan eylemektir şanın
Ya Resul göster cemalin

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler