Hadden Aşdı İştiyâkın

Güftekârı: Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi

Bu sayfada Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi tarafından kaleme alınan Hadden Aşdı İştiyâkın nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hadden aştı iştiyakım
Ya Resul göster cemalin
Yaktı beni iftirakın
Ya Resul göster cemalin

Çün beni saldın bu derde
Nazar et halime zerre
Nice bir hicab–ı perde
Ya Resul göster Cemalin

Beni bu derd-ü bu hicran
Ahir öldürür ne derman
Sana kurban eyleyim can
Ya Resul göster cemalin

Feleğe çıktı figanım
Yaş ile bir oldu kanım
İştiyaktan yandı canım
Ya Resul göster cemalin

Çün hayalin irdi cane
Nice bakayım cihane
Yeter, eyledin bahane
Ya Resul göster cemalin

Tut elini Şeyh-i canın
Dest-giri olsun anın
İhsan eylemektir şanın
Ya Resul göster cemalin

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtî Ahmed Çelebi 2