Hicâz İlâhi

Evvelâ Âdem Ü Havva Bir Oldu

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Kıbrıslı Âşık Kenzî

Bu sayfada Evvelâ Âdem Ü Havva Bir Oldu güftesinin, Hicâz makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Evvelâ Âdem ü Havvâ bir olur olmaz iki
Hem Muhammed Mustafâ da bir olur olmaz iki

Yeryüzünde Hakk'la söyleşmedi hiçbir kimse bil
Söyleşirdi Tûr'da Mûsâ bir olur olmaz iki

Ol Ebûbekr ü Ömer Osman Ali şâhım benim
Zülfikâr sâhibi ancak bir olur olmaz iki

Nice canlar geldi geçti bu fenâ kârhâneden
Şimdilik Kenzî geçer de bir olur olmaz iki