Evvelâ Âdem Ü Havva Bir Oldu

Güftekârı: Kıbrıslı Âşık Kenzî

Bu sayfada Kıbrıslı Âşık Kenzî tarafından kaleme alınan Evvelâ Âdem Ü Havva Bir Oldu nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Evvelâ Âdem ü Havvâ bir olur olmaz iki
Hem Muhammed Mustafâ da bir olur olmaz iki

Yeryüzünde Hakk'la söyleşmedi hiçbir kimse bil
Söyleşirdi Tûr'da Mûsâ bir olur olmaz iki

Ol Ebûbekr ü Ömer Osman Ali şâhım benim
Zülfikâr sâhibi ancak bir olur olmaz iki

Nice canlar geldi geçti bu fenâ kârhâneden
Şimdilik Kenzî geçer de bir olur olmaz iki

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Neyzen M. Hakan Alvan 1