Hicâz İlâhi, Devr-i Hindî

Esmâ-i İlâhiyyede Bihad Hünerim Var

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

 

Esmâ‐yı ilâhiyyede bî‐had hünerim var
Her demde semâvât‐ı hurûfa seferim var
 
Gönlüm göğünün yıldızının hiç adedi yok
Her burçda benim bin güneş bin kamerim var
 
Âlimlere ebced hocası olmak olur âr
Alçak görünen ebcede âlî nazarım var
 
Arşı ve semâvâtı ulûmun budur el‐hak
Hem dahî zemîninde tükenmez güherim var
 
Bununla bir oldu dem‐i Îsâ ile Mısrî
Gönlüme dahî ne gelirim ne giderim var
 
Niyâzî Mısrî
Kuddise Sırruh
 
Kaynak:
https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/01/esmay-ilahiyyede-bihad-hunerim-var.html
 

Güncellemeler - Talepler