Hicâz Niyaz, Sofyan

Maksadı Âşıkların Hikmet-i Yezdân Olur

Bestekârı: Ahmet Özhan Efendi (Şevkî)

Nutuk sahibi: Hâşim Baba

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler